Om skolen

Aftenskolen Nordvest

Velkommen til Aftenskolen Nordvest!

Vores efterårsprogram 2019 er klart. Tjek det endelig ud – der er noget for enhver smag. 

En aftenskole tilbyder eksamensfri undervisning i fritiden – og tidligere var det som regel om aftenen – heraf navnet. Deltagerne betaler for undervisningen, men kommunen yder et tilskud til undervisningen, så alle har mulighed for at deltage. Pensionister, ledige og studerende bosat i Københavns Kommune får yderligere tilskud. 

Aftenskolen Nordvest blev stiftet i november 2018 og har til formål at tilbyde voksenundervisning inden for folkeooplysningslovens rammer for at styrke deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer - og dermed fremme forståelse for medborgerskab og demokrati.

Aftenskolen er almennyttig og uafhængig af partipolitik.       

Aftenskolen står desuden for en række debatmøder, hvor relevante emner tages op til debat. 

Aftenskolen hører til i København Nordvest på Hejrevej, hvor vi deler lokaler med vores storesøster, IA Sprog, der i en lang årrække har lavet kurser i dansk som andetsprog. 

Vi er medlem af Dansk Oplysnings Forbund.

Bestyrelsesformand i Aftenskolen Nordvest er forstander på IA Sprog Eva Jensen (ej@iasprog.dk) og Anette Elling er aftenskoleleder (aftenskolennv@mail.dk).