Om skolen

Aftenskolen Nordvest

Velkommen til Aftenskolen Nordvest!

Vores forårsprogram for 2020 er klart, og der vil igen være noget for enhver smag. 

Om os:

Vi er en aftenskole beliggende i København Nordvest, der tilbyder eksamensfri undervisning i fritiden.

Aftenskoler er foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Deres aktiviteter er non-profit, og et eventuelt overskud skal bruges i den folkeoplysende virksomhed. Skolens aktiviteter skal være åbne for alle voksne og have et almennyttigt formål. Der har eksisteret aftenskoler i Danmark siden 1800-tallet. Tidligere foregik undervisningen om aftenen – heraf navnet.

Deltagerne betaler for undervisningen, men kommunen yder et tilskud til det, så alle har mulighed for at deltage. Pensionister, ledige og studerende bosat i Københavns Kommune får yderligere tilskud. 

Aftenskolen Nordvest blev stiftet i november 2018 og tilbyder voksenundervisning inden for folkeooplysningslovens rammer med det formål at styrke deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer samt skabe lokale fællesskaber. Vi står desuden for en række debatmøder, hvor relevante emner tages op og vendes. 

Aftenskolen Nordvest er medlem af Dansk Oplysnings Forbund og uafhængig af partipolitik.       

Aftenskolen hører til i Nordvest på Hejrevej (nummer 26), hvor vi deler lokaler med vores storesøster, IA Sprog, der i en lang årrække har lavet kurser i dansk som andetsprog. 

Bestyrelsesformand i Aftenskolen Nordvest er forstander på IA Sprog Eva Jensen (ej@iasprog.dk) og Anette Elling er aftenskoleleder (aftenskolennv@mail.dk).

Banner_2500x795.jpg

dof